Kisten & Zo

    voor al je persoonlijke (kraam) cadeau's

    speciaal voor jou gemaakt!

DISCLAIMER

 

De informatie op deze website wordt door Kisten&zo met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden.

Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie.

 

Kisten&zo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

 

De grafische voorstellingen (waaronder de foto’s) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Kisten & zo worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.

 

De website bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en dienen slechts als voorbeeld. Kisten & zo geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.